Kate euroa / sikapaikka!

Kannattavuuden tunnuslukuna käytetään yritystoiminnassa pääoman tuottoprosenttia. Se saadaan jakamalla yrityksen liikevoitto tuotantoon sitoutuneella pääomalla. Lukua käytetään koska sen avulla voidaan vertailla erilaisten sijoitusten tai yritysten kannattavuutta toisiinsa.

Sikalassa kannattavuus lasketaan vähentämällä sikalan tuloista muuttuvat kulut, työkulut ja poistot. Näin saatu luku jaetaan tuotantoon sitoutuneella pääomalla alla olevan esimerkin tapaan (uusi konseptisikala 1720 sikapaikkaa).

Liikevoitto:

 

Esimerkki

Myynnit

837 000 € /vuosi

+ tuet

0

= liikevaihto

837 000 €

’- muuttuvat kulut (rehut, kuivikkeet, ym.)

684 300 €

’- henkilökulut (ml. oma palkkavaatimus)

48 000 €

’- poistot

55 000 €

’ – muut kulut (vakuutukset, lämmitys, ym.)

27 000 €

= liikevoitto = maatalouden kate 2

22 700 €

 

Tuotantoon sitoutunut pääoma

Esimerkki

Menojäännös sikalarakennuksista ja laitteista

260 000 €

+ Porsaisiin sitoutunut pääoma

89 000 €

+ Rehuihin sitoutunut pääoma

86 000 €

= Sitoutunut pääoma

435 000 €

Pääoman tuottoprosentti =

Liikevoitto (22 700 €) / sitoutunut pääoma (435 000 €) * 100 % = 5,2 %

Käytännön tarkkuuden antaa tunnusluku liikevoitto / sikapaikka, tässä tapauksessa:

Liikevoitto 22 700 € / 1720 sikapaikkaa = 13,2 €

Huom! liikevoitto / sikapaikka on tärkeämpi tunnusluku kuin kate / sika!

Tässä luvussa kuvataan tekijät jotka vaikuttavat sikalan katteeseen:

Kilogrammaa / sikapaikka / vuosi

Lihan myyntihinta

Lihan tuotantokustannukset

Kommentit

Lisää uusi kommentti